Archiwa tagu: Ustawowe i umowne zarządzanie nieruchomością wspólną

Ustawowe i umowne zarządzanie nieruchomością wspólną

Wstęp

Rozdział. I
Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
1.1. Istota i pojęcie zarządu
1.2. Prawa i obowiązki właścicieli wynikające z ustawy o własności lokali
1.3. Powstanie wspólnoty i jej członkowie

Rozdział II.
Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych
2.1. Lokal jako przedmiot odrębnej własności
2.2. Wspólnoty małe i duże
2.3. Możliwości i konsekwencje wyboru formy zarządu

Rozdział III.
Warianty zarządzania nieruchomością wspólną
3.1. Zarządzanie nieruchomością małą
3.1.1 Rodzaje zarządzania i wyznaczenie zarządcy
3.2. Zasady i uwarunkowania zarządzanie nieruchomością dużą
3.3.Ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd we wspólnocie mieszkaniowej

Zakończenie
Bibliografia