Archiwa tagu: Realizacja procedury uproszczonej

Realizacja procedury uproszczonej

Wstęp 3
I. Cło ? charakterystyka ogólna 5
1.1. Rozwój ceł 5
1.2. Pojęcie cła  7
1.3. Klasyfikacja ceł 10
II. Harmonizacja prawa polskiego i unijnego 14
2.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 14
2.2. Unifikacja polskiego prawa celnego z prawem Wspólnoty Europejskiej  18
III. Procedura uproszczona 25
3.1. Formy procedury uproszczonej 25
3.2. Zasady udzielania pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej oraz tryb składania zabezpieczenia 27
3.3. Rodzaje procedur celnych, check w których stosuje się procedurę uproszczoną oraz rodzaje towarów, sales które mogą być objęte procedurą uproszczoną  33
3.4. Zgłoszenie celne uproszczone i rejestr w procedurze uproszczonej 39
Zakończenie  47
Załączniki 48
Bibliografia 59
Spis wykresów 61