Archiwa tagu: Plan zarządzania fermą drobiu

Plan zarządzania fermą drobiu

1. Wstęp    3
2. Podstawowe informacje o nieruchomości    4
2.1 Stan prawny nieruchomości i status właściciela    4
2.2 Lokalizacja ogólna    4
2.3 Lokalizacja szczegółowa    5
2.4 Opis i stan techniczny budynków    6
2.5 Charakterystyka nieruchomości    8    2.6 Zawartość dokumentacji technicznej    8
2.7 Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    9
2.8 Określenie potrzeb remontowych    9
2.9 Obecny sposób zarządzania nieruchomością    10
2.10 Podsumowanie i wnioski    11
3. Analiza rynku nieruchomości    12
3.1 Określenie zasięgu rynku    12
3.2 Klienci ? potrzeby, malady preferencje i upodobania    12
3.3 Konkurencyjne nieruchomości    13
3.4 Analiza porównywalnych nieruchomości    14
3.5 Podsumowanie i wnioski    14
4. Bieżąca analiza finansowa    15
4.1 Przychody i koszty    15
4.2 Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów    18
4.3 Potencjalne źródła finansowania    19
4.4 Określenie wartości nieruchomości    19
4.5 Podsumowanie i wnioski    19
5. Analiza strategiczna    20
5.1 Mocne i słabe strony nieruchomości    20
5.2 Określenie wariantów postępowania    20
6. Ocena wariantów postępowania    23
6.1 Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów    23
6.2 Wskazanie wariantu optymalnego    35
7. Plan realizacji wskazanego wariantu    36
8. Podsumowanie planu i wnioski    38
Załączniki    39