Archiwa kategorii: Marketing

prace dyplomowe z marketingu

Zachowania nabywcze konsumentów na rynku słodyczy

Wstęp
Rozdział I. Definicje i determinanty zachowań nabywczych konsumentów
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Motywy działań konsumentów
1.3. Systemy gromadzenia danych o klientach
Rozdział II. Stan i tendencje rozwojowe sektora słodyczy
2.1. Produkcja i jej wielkość
2.2. Popyt na rynku
2.3. Strategia rozwoju sektora
Rozdział III. Podział rynku słodyczy
3.1. Rynek czekolad
3.2. Rynek cukierków
3.3. Rynek ciastek
3.4. Rynek batonów i wafli
Podsumowanie i wnioski
Przegląd piśmiennictwa
Spis tabel i wykresów

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Darchem

Wstęp    2
Rozdział 1. Pojęcia związane ze strategią marketingową    4
1.1. Pojęcie strategii marketingowej    4
1.2. Proces formułowania strategii marketingowej    6
1.3. Rodzaje strategii marketingowej.    9
Rozdział 2. Działalność i funkcjonowanie w otoczeniu konkurencyjnym firmy Darchem    25
2.1. Charakterystyka i analiza działalności na rynku    25
2.2. Opis konkurencji    28
2.3. Główni odbiorcy i dostawcy firmy    29
2.3.1. Charakterystyka dostawców    29
2.3.2. Charakterystyka odbiorców    30
Rozdział 3. Strategia marketingowa firmy Darchem    34
3.1. Analiza otoczenia    34
3.2. Misja i wybór elementów docelowych firmy    37
3.3. Charakterystyka elementów marketingowych    40
3.3.1. Dystrybucja    41
3.3.2. Cena    43
3.3.3. Promocja    44
3.3.4. Produkt    45
Zakończenie    49
Bibliografia    51
Spis tabel i rysunków    53

Uwarunkowania działalności marketingowej w sporcie

Wstęp 2

Rozdział I. Istota marketingu w sporcie i rekreacji 4
1.1. Pojęcie marketingu 4
1.2. Ocena uwarunkowań rynkowych 10
1.3. Elementy strategii marketingowej 18

Rozdział II. Sektor działalności sportowej specyfikacja komunikacji marketingowej 24
2.1. Marketing sportowy w Polsce – istota działania 24
2.2. Rynek mediów i ich rola w marketingu sportowym 33
2.3. Widowisko sportowe 36

Rozdział III. Analiza marketingowych aspektów w funkcjonowaniu jednostki MOSiR 46
3.1. Charakterystyka działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 46
3.1.1. Geneza powstania MOSiR w Częstochowie 46
3.1.2. Podstawy prawne działalności 47
3.1.3. Cele i zadania do realizacji. 48
3.1.4. Mienie ośrodka. 48
3.2. Uwarunkowania działalności marketingowej ośrodka. 50
3.2.1. Uwarunkowania wewnętrzne. 50
3.2.2. Uwarunkowania zewnętrzne. 62
3.3. Działalność ośrodka w ujęciu marketingowym 63
3.3.1. Opis działalności bieżącej 63
3.3.2. Zastosowanie elementów marketingu mix 65
3.4. Wnioski z analizy sprzedaży usług oferowanych przez MOSiR 71

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel i rysunków 78

Programy lojalnościowe

Wstęp    3
Rozdział 1. Lojalność jako element zachowania konsumenta na rynku    5
1.1. Pojęcie lojalności    5
1.2. Lojalność a satysfakcja klienta    6
1.3. Lojalność a przywiązanie do marki    15
1.4. Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych    19
Rozdział 2. Programy lojalnościowe jako działania systemowe służące do budowania i kształtowania lojalności    34
2.1. Program lojalnościowy skutecznym narzędziem marketingowym    34
2.2. Szanse i zagrożenia wynikające z zastosowania programów lojalnościowych    46
2.3. Czynniki kształtujące lojalność klienta    50
2.4. Korzyści wynikające z programów lojalnościowych dla klientów    52
Rozdział 3. Wprowadzanie programów lojalnościowych na rynku polskim    57
3.1. Renault Kiljańczyk    57
3.2. Philip Morris    61
3.3. Shell Polska    62
3.4. Plus 63
3.5. Morliny    65
3.6. Orange    68
3.7. Orlen    70
Rozdział 4. Ocena realizowanych programów lojalnościowych    75
Zakończenie    82
Bibliografia    85
Spis rysunków    87

Program Public Relations WOŚP

Wstęp    3
1.    Podstawowe informacje o Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy    6
2.    Problem WOŚP do rozwiązania przez PR    9
4.    Budowa programu PR mającego na celu rozwiązanie istniejącego problemu WOŚP    13
4.1. Cel strategiczny    13
4.1. Cele operacyjne    13
4.3. Grupy celowe    14
4.4. Cele operacyjne wobec grup celowych rozpisane na zadania    15
4.5. Techniki wykorzystane do zrealizowania poszczególnych zadań    16
4.6. Kolejność oddziaływania na poszczególne grupy celowe    17
4.7. Potencjalni wspierający, sprzymierzeńcy przy realizacji celu strategicznego i celów operacyjnych    18
4.8. Zalecenia taktyczne do komunikowania z grupami    19
5.    Całość elementów programu    20
Podsumowanie    23
Spis tabel    26
Bibliografia    27

Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Polkomtel

Wstęp

I.  Istota i instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstw
1.    Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa
2.    Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku
3.    Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw

II.  Znaczenie i możliwości kształtowania wizerunku firm na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Znaczenie wizerunku operatorów sieci komórkowych
2.    Możliwości kształtowania wizerunku firm telefonii komórkowej
3.    Uwarunkowania formalno-prawne rozwoju firm telefonii komórkowej

III.  Pozycja Polkomtel S.A. na rynku usług telefonii komórkowej
1.    Pojęcie i charakterystyka usług telefonii komórkowej
2.    Charakterystyka rynku usług telefonii komórkowej
3.    Polkomtel S.A. jako operator sieci komórkowej (Powinno być: Pozycja Polkomtel S.A. na tle  konkurencji)

IV. Instrumenty i możliwości kształtowania wizerunku Polkomtel S.A.
1.    Wizerunek Polkomtel S.A.
2.    Identyfikacja instrumentów kształtujących wizerunek Polkomtel S.A.
3.    Proponowane kierunki w zakresie poprawy wizerunku Polkomtel S.A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Dystrybucja elementem przewagi konkurencyjnej firmy na przykładzie PKN Orlen S.A.

Wstęp 3

Rozdział  I Dystrybucja jako instrument strategii marketingowej – podstawy teoretyczne 5
1.1. Pojęcie strategii i jej elementy 5
1.2. Strategiczna analiza otoczenia 7

1.2.1. Analiza środowiska 8
1.2.2. Analiza konkurencji w branży 9
1.2.3. Analiza grup strategicznych 14

1.3. Podstawowe rodzaje strategii konkurencyjnych 16

1.3.1. Strategia przywództwa w zakresie kosztów 16
1.3.2. Strategia zróżnicowania 18
1.3.3. Strategia koncentracji 20

1.4. Miejsce dystrybucji wśród instrumentów marketingu mix 22
1.5. Rodzaje i funkcje dystrybucji 24

Rozdział II Charakterystyka Polskiego Koncernu Naftowego S.A 33
2.1. Charakterystyka CPN S.A. 33
2.2. Działalność Petrochemii Płock S.A. 37
2.3. Struktura Grupy PKN S.A. 39

Rozdział III Analiza konkurencji Polskiego Koncernu Naftowego 47
3.1. Charakterystyka Rafinerii Gdańskiej S.A. 47
3.2. Analiza koncernów zachodnich 49
3.3. Działalność Rafinerii Południowych 54
3.4. Charakterystyka importu paliw 55

Rozdział IV Dystrybucja jako element przewagi konkurencyjnej PKN 58
4.1. Bazy magazynowe 60
4.2. Stacje patronackie pierwszym kanałem dystrybucji PKN S.A. 61
4.3. Stacje własne – drugim kanałem dystrybucji 63
4.4. Hurtownicy jako główni pośrednicy 64

Podsumowanie 71
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 74

 

Analiza przydatności badań marketingowych w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa PTC

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. BADANIA MARKETINGOWE I ICH FUNKCJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 4
1.1. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu 4
1.2. Dane i informacje marketingowe 7
1.3. Pojęcie i funkcje badań marketingowych 10
1.4. Znaczenie badań marketingowych. 18
ROZDZIAŁ 2. BADANIA NA POTRZEBY PLANOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ 20
2.1. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje 20
2.2. Wpływ  badań na ustalanie strategii marketingowej 21
2.3. Badania dotyczące segmentacji rynku 23
2.4. Badania dotyczące wybranych elementów marketingowych 25
2.4.1. Badania związane z kształtowaniem nowych produktów 26
2.4.2. Badania reklamy 30
ROZDZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE PTC 34
3.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa PTC 34
3.2. Charakterystyka klientów sieci 38
3.3. Badania marketingowe prowadzone przez przedsiębiorstwo 42
3.4. Wpływ badań marketingowych na działania marketingowe przedsiębiorstwa PTC 52
PODSUMOWANIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW 58

Zmiany w polityce marketingowej przedsiębiorstw w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział pierwszy
Pojęcie i istota marketingu przedsiębiorstw  5
1.1. Pojecie marketingu  6
1.2. Współczesne tendencje w marketingu przedsiębiorstw i polityka  marketingowa  12

Rozdział drugi
Narzędzia marketingu mix na rynku międzynarodowym  22
2.1 Produkt w marketingu międzynarodowym 25
2.2 Kanały dystrybucji w marketingu międzynarodowym 27
2.3 Promocja międzynarodowa 29

Rozdział trzeci
Przykłady działalności polskich firm na rynku europejskim 31
3.1 Firma działająca na rynku unijnym przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 32
3.2 Firma działająca na rynku unijnym po przystąpieniu Polski do  Unii Europejskiej 51

Rozdział czwarty
Rozważania na temat możliwości i zagrożeń firm działających na rynku unijnym lub chcących wejść na te rynki 69
Podsumowanie

Bibliografia 81
Spis tabel 84
Spis schematów 85
Spis wykresów  86
Spis rysunków 87

Analiza marketingowa rynku motoryzacyjnego w Polsce

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. RYNEK SAMOCHODÓW W POLSCE. 3
1.1. Cechy rynku samochodowego w Polsce 3
1.2. Tendencje rozwoju rynku samochodowym 9
1.3. Polski rynek samochodowy na tle Europy 13
1.4. Ogólna charakterystyka rynku 24
ROZDZIAŁ 2. STRATEGIE MARKETINGOWE WYBRANYCH PRODUCENTÓW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 38
2.1. Strategia marketingowa General Motors Polska 38
2.2. Strategia marketingowa grupy Volkswagena 50
ROZDZIAŁ 3. INSTRUMENTY MARKETINGOWE STOSOWANE NA RYNKU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 52
3.1. Specyfika sprzedaży samochodów 52
3.2. Narzędzia marketingowe stosowane przez dealerów samochodów w Polsce 60
3.3. Strategie promocji na rynku samochodów osobowych 62
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75